Τρίκερι   

Το Τρίκερι αποτελεί το νοτιότερο οικισμό της χερσονήσου του Πηλίου. Ο χαρακτήρας του οικισμού είναι τελείως διαφορετικός σε σχέση με τα υπόλοιπα χωριά του Πηλίου. Συγκεκριμένα, το Τρίκερι διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός νησιώτικου οικισμού. Στην ευρύτερη περιοχή σχηματίζονται μικρές αμμώδεις παραλίες.

Photos
Scroll to top