• Χάνια
    Τα Χάνια βρίσκονται σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, σε απόσταση 24 χιλιομέτρων ανατολικά από το Βόλο.
  • Πορταριά
    Η Πορταριά βρίσκεται 13 χιλιόμετρα ανατολικά του Βόλου.
  • Μακρινίτσα
    Η Μακρινίτσα βρίσκεται 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βόλου.

Scroll to top