• Λαογραφικό Μουσείο Μακρινίτσας
  Το Λαογραφικό Μουσείο Μακρινίτσας εδράζει στο τριώροφο αρχοντικό Τοπάλη.
 • Ελληνομουσείο Ζαγοράς
  Το Ελληνομουσείο (Σχολή του Ρήγα) ιδρύθηκε το 1762 όταν ενώθηκε η Σχολή ελληνικής γλώσσας της Ζαγοράς με τη Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς.
 • Βιβλιοθήκη Μηλέων
  Η Βιβλιοθήκη των Μηλέων ιδρύθηκε το 1815 ως τμήμα της Σχολής 'Ψυχής Ακός' και απαριθμούσε περισσότερους από 10.000 τόμους.
 • Μουσείο Αγγελίνη
  Το μουσείο Αγγελίνη βρίσκεται στο χωριό Χόρτο και περιλαμβάνει διάφορα εκθέματα από την καθημερινότητα...

Scroll to top