Φαράγγι Μυλοπόταμου   

Το φαράγγι του Μυλοπόταμου βρίσκεται στο κεντρικό Πήλιο και σχηματίζεται ανάμεσα στα χωριά Ταξιάρχες και Ξουρίχτι. Εντός του φαραγγιού ρέει ο ομώνυμος ποταμός που εκβάλει στις ανατολικές ακτές του Πηλίου δίπλα από την εντυπωσιακή παραλία του Μυλοποτάμου.

Το φαράγγι κυριαρχείται από πυκνή βλάστηση και απότομα πρανή κατά θέσεις. Η συνολική κατάβαση απαιτεί περίπου 3 ώρες πεζοπορία με κατάβαση κατά θέσεις και χαρακτηρίζεται ως μέτριας δυσκολίας. Κατά του μήνες Ιανουάριο έως Μάιο διοργανώνονται εκδρομές από εξειδικευμένο προσωπικό που αξίζει να συμμετάσχετε.Photos
Scroll to top