Ποτόκι   

Η παραλία Ποτόκι, βρίσκεται 3xλμ. από το χωριό Συκή. Αποτελείται από έναν σχετικά μεγάλο και έναν μικρότερο κόλπο όπου το ψιλό βότσαλο της ακτής γίνεται πιο αδρό στη βάση του κυματισμού. Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη παρά την μεγάλη κλίση του οδοστρώματος.Photos

Slide 1
Slide 2
Photo: 2/3 
Slide 3
Photo: 3/3 Scroll to top